Ansvarig för innehållet på webbplatsen:

amitego AG

I fruktträdgården 2b
8602 Kinder
Schweiz

Telefon: +41 (0) 43 81 899 61
Telefon: +41 (0) 79 699 92 00
Telefon: +49 (0) 711 78 78 166 15

info@amitego.com
www.amitego.com

Verkställande direktör: Gerhard Simon
Handelsregister Zürich, momsregistrerings-Id.: CHE 115.845.981

 

Amitego AG eller respektive leverantör eller tillverkare äger upphovsrätten och andra äganderätter till alla webbplatser, inklusive layout, källkod, programvara och allt deras innehåll. Användaren har endast rätt att se innehållet i den form som tillhandahålls av amitego AG som avsett. I alla andra avseenden förbehåller sig amitego AG alla rättigheter. I synnerhet får omtryck, införande i onlinetjänster och Internet samt reproduktioner på databärare samt utskrifter endast utföras med föregående skriftligt medgivande från amitego AG.

En länk till amitego AG:s webbsidor på ett sådant sätt att annat innehåll, förutom webbsidorna, visas på skärmen för användaren (t.B. genom så kallade ramar) eller intrycket uppstår att amitego AG:s webbsidor kan hänföras till en tredje part (så kallade djuplänkar) kräver också ett skriftligt förhandsgodkännande från amitego AG. Följande gäller för alla länkar till innehåll från tredje part:
Vi vill betona att vi inte har något som helst inflytande på innehållet eller utformningen av de länkade sidorna. Därför tar vi härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla sidor som är länkade från våra sidor. Vi antar inte innehållet på dessa sidor som vårt eget. Denna deklaration gäller för alla länkar på våra sidor och för innehållet på alla sidor som de bifogade länkarna leder till.

Cookie-samtycke med riktig cookie-banner