VISULOX konceptbevis

Testa oss under verkliga förhållanden. I din egen miljö.

Inom 4 steg och 3 dagar implementerar vi din VISULOX Suite.

1. Kick-off och inventering

2. Fjärrimplementering

3. Överlämning och instruktion

4. Utvärdering och öppen feedback

1

Kick-off och inventering

Vi vill hitta lösningar på dina problem. Därför vill vi initialt ta reda på vilka organisatoriska och tekniska utmaningar som finns och på vilken grund vi bygger tillsammans. Standardiserade och ändå individuella samlar vi in riktad information om din organisation och IT-infrastruktur.

Tillsammans definierar vi ett användningsområde och definierar användargrupper, applikationer och önskade funktioner samt mål och nyckeltal som i slutändan gör vår prestation mätbar för dig.

2

Fjärrimplementering

Så länge all nödvändig information har tillhandahållits och alla tekniska krav har uppfyllts och validerats kan VISULOX installeras och konfigureras. Vi får gärna sällskap genom din IT-verksamhet.

 

3

Överlämning och introduktion

VISULOX överlämnas till ditt operativa team efter att ett internt acceptanstest har genomförts, inklusive en briefing. Din provperiod är nu 4 veckor. I denna testfas är vår supportdesk redan tillgänglig för dig utan begränsning. Lösningen kan testas både internt och i samarbete med externa partners i organisationen.

4

Utvärdering och öppen feedback

I slutet av testperioden håller vi ett sista möte med dig där resultaten av konceptbeviset diskuteras och uppnåendet av våra gemensamma mål kontrolleras.

Enligt ditt beslut upphör licensnyckeln som används efter avslutad testfas  eller så överför vi ditt VISULOX Proof of Concept till pågående drift och inleder vårt samarbete.

Cookie-samtycke med riktig cookie-banner